28/04-2023

Idrætshal i Solrød: Fokus på bæredygtighed!

På en parkeringsplads ved det eksisterende idrætsanlæg til Solrød Idrætscenter indledte Halbyg i det tidlige forår 2023, byggeri af 2.000 m2 idrætshal med fokus på bæredygtighed og genbrug i byggeprocesserne.

Den nye idrætshal med blandt andet springgrav og tøromklædning skal være en integreret del af de hal- og idrætsfaciliteter, der i forvejen består af blandt andet en opvisningshal, to træningshaller, to træningssale, motionsrum, svømmehal og mødelokaler.

For at undgå niveauforskel til de samlede idrætsfaciliteter, stod det allerede under den indledende projekteringsfase klart, at byggeriet af den nye idrætshal ville kræve nedgravning i 3 meters dybde og dermed give et ikke undseelig mængde overskudsjord.

Derfor blev der allerede i projekteringsfasen fokuseret på de store miljømæssige fordele ved at udnytte de 17.000 ton jord fra udgravningen lokalt – og gerne i umiddelbar nærhed af byggepladsen – som et alternativ til kørsel til deponi.

Sparer 36.000 km transport

Alternativet til at udnytte overskudsjorden lokalt ville nemlig være transport af omtrent 600 vognlæs jord til deponi i Haslev ca. 30 km væk, hvilket svarer til ca. 36.000 km tur/retur fra Solrød.

Med et brændstofforbrug på minimum 12.000 liter diesel, vil det medføre en udledning på ca. 32 ton Co2 ville, hvorfor der på alle måder var en klar miljømæssig gevinst ved lokal udnyttelse.

Derfor er den opgravede jord i stedet blevet udnyttet til volde, der omkranser de eksisterende boldbaner ved Solrød Idrætsanlæg. Voldene bliver sået med plænegræs, så de efterfølgende kan blive benyttet som siddepladser og give en stadionvirkning, der er de færreste lokale fodboldstadions forundt.

En mindre del af overskudsjorden er desuden blevet udnyttet som volde rundt om beachvolleybanerne ved ungdomsklubben. Disse bliver ligeledes med plænegræs og ud over at give tilskuerne bedre udsyn, vil det også give beachvolleybanen markant mere læ for vind.

25 store genbrugstræer

Den nye idrætshal bliver bygget på en tidligere parkeringsplads med plads til ca. 130 biler parkeret i skyggen af 25 store træer rundt i rabatterne.

Men i stedet for at fælde de 25 træer under etablering af byggepladsen, sørgede Halbyg for, at træerne blev gravet op med rode og flyttede dem til genplantning ved den nye parkeringsplads, da det som bekendt for de fleste, tager mange år for nyplantede træer at bliver store.

Derfor gav det på alle måder også særdeles god mening med de store træer som genbrugstræer, og hos Halbyg er vi ikke i tvivl om, at vi i fremtiden kun kommer til at fokusere endnu mere på, hvordan vi genbruger og udnytter så meget som muligt i forbindelse med byggeprojekter - især af hensyn til miljøet.

Derfor fokuserer vi på, hvordan vi kan udnytte og genbruge råstoffer og materialer. Faktisk oplever vi ofte – som med byggeprojektet ved Solrød Idrætscenter – at den store miljøgevinst bliver afspejlet i en økonomisk besparelse, når vi samtidig undgår transport af 17.000 ton genbrugsjord og mere end 36.000 km unødvendig kørsel.

Det svarer faktisk omtrent til den samme distance som tur/retur til Congo – endda hele to gange. Vel at mærke i lastbil!

Byggeriet af den nye idrætshal til Solrød Idrætscenter blev indledt i marts 2023.