22/06-2023

Ny Multihal til Vesterdal Efterskole på Fyn

Halbyg skal bygge ny multihal til Vesterdal Efterskole på skolens nordvestlige område. Den nye hal bliver en arkitektonisk sammenfletning og en indbyrdes afstemt helhed med skolens eksisterende bebyggelse og landskab.

For at imødekomme den menneskelige skala bliver hal-volumenets tagflade mod ankomst- og parkeringsområde således forlænget og videreført til indgangspartiet, hvilket gør, at brugere og besøgende møder en ankomstfacade i skala med skolens øvrige bygninger.

Multihallen er placeret som et separat bygningsvolumen med en fysisk forbindelse til skolens studie- og øverum i form af en glaspassage, der vil opleves som en naturlig videreførelse af det eksisterende gangforløb.

Glaspassagen skaber i kombination med de eksisterende bygninger og den ny multihal nogle nye læ-givende veldefinerede udeområder, der i den varme del af året kan bidrage til livet mellem husene.

Når man træder ud i glaspassagen fra den eksisterende gang får man et direkte kig videre ind mod multihallen og dens aktiviteter. For enden af glaspassagen og i hallens støttefunktionsområde placeres 3 toiletter, hvor det ene erstatter et toilet, der bliver nedlagt i forbindelse med ombygningen. Herfra kan man enten gå videre ind i multihallen eller motionsrummet.

Selve ankomsten til den ny multihal vil for besøgende primært ske fra parkeringsområdet og direkte via vindfanget. I foyerområdet befinder man sig i en åben sammenhæng med multihallen, og kan herfra også overskue motionsrummet gennem et glasparti.

Foyeren fungerer som er et vente- og opholdsområde med udsigt til det grønne naturområde nord for hallen. Foyeren kan eksempelvis også indrettes som et selvstændigt rum eller sammenlægges med motionsrummet med tilføjelsen af rumdelende inventar, hvis det måtte være et ønske.

Multihallen kan med dimensioneringen som en mindre hal anvendes til mange formål som bl.a. fodbold, håndbold og floorball på en reduceret banestørrelse og 4 badmintonbaner, volleyball, basketball, volleyball, tennis og springgymnastik på fuld bane med dertilhørende respektafstande. Fra multihallen tilgår man et teknikrum samt via skydedøre et depot med dørudgang mod boldbanen ifm. etablering af et bolddepot.

Anvendte materialer:

Skitseforslaget arbejder umiddelbart med muligheden for 3 farvevariationer i forhold til facadeudtrykket; sølv, bronze og rød samt 3 variationer i forhold til tagfladen som værende hvid, sort og rød.

Generelt for facadeforslagene er, at der arbejdes med at skabe et skyggespil og nuancevariationer indenfor den samme materialitet. Dette sker f.eks. ved at bruge forskellige profilstørrelser eller farvenuancer af enten sinus- eller trapez-plader, som det også fremgår af visualiseringerne i skitseforslaget.

Tagets farveholdning kan i denne sammenhæng enten være med til at understrege eller kontrastere facadens farve og fremtoning. Herudover danner glaspartier og listebeklædning i træ de primære overflader, der hvor man kommer helt tæt på bygningen.

Se projektets tegningsmappe med specifikationer her.