6000 m² distributionscenter til Køge Sygehus

Halbyg har til Region Sjælland opført et nyt distributionscenter i Lille Skensved, der bliver brugt til at servicere Køge Sygehus.

Distributionscenteret er på 6000 m² med blandt andet 850 m² sterillager til plukning og pakning af hjælpemidler til sygehuset i Køge.

Der er også etableret 200 m² med faciliteter til medarbejdernes velfærd med blandt andet kontorer, bad- og omklædningsfaciliteter samt lokaler til spisepauser.

I det 850 m² sterillager er med fuldautomatiske lagerautomater der kan plukke og pakke diverse hjælpemidler til sygehuset.

Overskudsjoud som ressource

Udover at skabe funktionelle forhold på både lager og til medarbejdere, har det været et stort fokusområde at genbruge overskudsjord som ressource til et positivt landskabselement og bedre biodiversitet

Derfor er overskudsjord fra byggeriet blevet brugt til at skabe jordvolde, der er blevet beplantet med specielle græssorter og blomster. Det skaber en naturlig biotop for både insekter og fugle, giver udeområdet et flot farvespil og er medvirkende til at understøtte biodiversiteten.

Desuden er der blevet etableret et regnvandsbassin for at reducere udløbs-flow og dermed forøge biodiversiteten på arealerne omkring distributionscentret.

Bygherre

MK Ejendomsinvest 10

Totalentreprenør

Halbyg

Arkitekt

Halbyg

Ingeniør

DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S

Bruttoareal

6000 m²

Byggeperiode

2022/2023

Gevinst for miljø, samfund og økonomi

Ved at fokusere på overskudsjord som en ressource og genbruge det lokalt i og omkring selve byggeprojektet, medfører både en stor gevinst for miljø, samfund og økonomi i stedet for omkostningstung lastbiltransport til deponi.

Netop det aspekt med at genbruge jord som lokal ressource er et vigtigt fokusområde hos Halbyg. Vi har stor viden, erfaring og særdeles gode resultater med at udnytte og genbruge og jord fra en lang række af vores andre byggeprojekter.

Distributionscenteret i Lille Skensved blev leveret slutningen af 2022 med MK Ejendomsinvest ApS som bygherre.