Solrød Idrætscenter: Ny idrætshal leveret af Halbyg

I marts 2024 afleverede Halbyg en ny idrætshal på 2.000 m² med blandt andet springgrav og tøromklædning til Solrød Idrætscenter.

Med den nye idrætshal har Solrød nu fået en fleksibel og topmoderne multihal med de nyeste faciliteter og plads til alt fra basketball over dans til springgymnastik.

Den nye hal er blevet bygget sammen og stilfuldt integreret med idrætsforeningens eksisterende idrætsfaciliteter med store, åbne glaspartier mellem de forskellige haller og trappe til idrætscentrets hovedindgang.

Faciliteterne inkluderer desuden en fleksibel multisal med en foldevæg til et møde- og aktivitetsrum.

Fokus på bæredygtighed og genbrug

Integrationen i de eksisterende faciliteter krævede nedgravning i 3 meters dybde, hvilket medførte en stor mængde overskudsjord. Med fokus på bæredygtighed og genbrug i byggeprocesserne blev det allerede i projekteringsfasen besluttet, at udnytte de mange fordele ved lokal genbrug af de 17.000 ton jord fra udgravningen.

Derfor blev omtrent 600 vognlæs kørt kun få hundrede meter væk for at blive udnyttet til at etablere omkransende jordvolde til idrætsforeningens eksisterende boldbaner. Alene på transport til deponi gave det en besparelse på 36.000 km kørsel med lastbil og dermed minimum 12.000 liter diesel.

Genbrug af 25 træer

Den nye idrætshal blev bygget på en parkeringsplads, hvor ca. 130 biler kunne parkere i skyggen under 25 store træer. Men da det som bekendt for de fleste, tager mange år for nyplantede træer at blive store, blev træerne ikke fældet men i stedet gravet op med rode og genplantet omkring den nye parkeringsplads.

Hos Halbyg ved vi, at vi med fremtidens byggeprojekter af gode grunde skal have øget fokus på at genbruge og udnytte mest muligt gennem alle byggefaserne - især af hensyn til miljøet.

Vi er meget stolte af dette byggeprojekt til Solrød Idrætscenter, og vi glæder os til at følge den fremtidige aktivitet, der utvivlsomt vil være til glæde for alle aldre i Solrød mange år ud i fremtiden.

Bygherre

Solrød Kommune

Totalentreprenør

Halbyg

Arkitekt

Faber & Have

Ingeniør

DK2 Bygherrerådgivning A/S

Bruttoareal

1.954 m²

Byggeperiode

2023-2024