19/04-2024

Åbyhøj: Børn som nabo = ekstra sikkerhed!

I byggebranchen er alle bekendt med de høje krav til sikkerhed, der bliver stillet på en byggeplads. Samtidig er sikkerhed på byggepladsen i alles interesse, hvorfor alle naturligvis sørger for at udvise et stort ansvar for at efterleve disse krav.

Men ved nogle byggerier er det også nødvendigt at rette fokus meget længere – nemlig væk fra selve byggepladsen med et skarpt fokus på hele området rundt om byggepladsen.

Det gælder fx ved byggeri af idrætsfaciliteter, der ofte ikke bare ligger i nærheden af skoler og daginstitutioner men faktisk er direkte nabo. Børn som nabo kræver nemlig ekstra stor sikkerhed, og netop dét har vi særdeles stor erfaring med hos Halbyg.

1000 skoleelever kræver nøje planlægning

Her i april 2024 har vi fx arbejdet på højtryk med at gøre klar til byggeriet af en ny idrætshal til Åbyhøj Idrætscenter i Aarhus. Og da den nye idrætshal skal bygges fysisk sammen med Gammelgårdsskolen, hvor der går ca. 1.000 skoleelever, kræver det både nøje planlægning og ikke mindst tæt samarbejde med mange forskellige parter.

Sikkerhed har nemlig allerhøjeste prioritet ikke kun på og tæt ved byggepladsen, men også når det drejer sig om tilkørselsforhold og trafiksikkerhed på villavejene til og fra skolen.

Derfor har vi arbejdet tæt samarbejde med både Saferoad, Gammelgårdsskolen og Åbyhøj Idrætscenter om beskrivelser og planer til både indretning og indhegning af byggeplads og skurby til entreprenører og håndværkere samt ikke mindst trafik og tilkørselsforhold.

Planer, der til sidst er blevet godkendt af både Aarhus Kommune og Østjyllands Politi, hvorefter vi er gået i gang med alle de meget vigtige forberedelser, inden vi overhovedet påbegynder jordkørsel.

Der går ca. 1.000 skoleelever på Gammelgårdsskolen i Åbyhøj. Det kræver ekstra fokus på sikkerhed - og ikke kun på byggepladsenEtablering af foranstaltninger

I forbindelse med dette byggeri er der fx blevet etableret et række nye fodgængerfelter, for at undgå børnene går til og fra skole langs med byggepladshegnet og i stedet færdes på modsatte side af vejen.

Det er samtidig vigtigt at påpege, der IKKE vil køre tung trafik til og fra byggepladsen i myldretiden om morgenen, når børnene møder i skole. Uanset stiller Gammelgaardsskolen med ekstra skolepatruljer hver eneste morgen gennem hele byggeperiode, blot som en ekstra sikkerhed.

Vi ved, at (også) børn kan synes, at en stor og hektisk byggeplads kan være utroligt spændende. Derfor har både Gammelgaardsskolen og Åbyhøj Idrætscenter været meget proaktive med information og kommunikation til skolens børn og deres forældre via Aula og på Facebook.  

Undervisning og kommunikation

Skolen har fokuseret på at undervise børnene om, hvordan de skal færdes omkring en byggeplads. Men forældrene er også fra både skole og Åbyhøj Idrætscenter blevet opfordret til at tale med deres børn om det derhjemme, og meget gerne tage børnene med for at vise dem byggepladsen.

Det overordnede budskab er naturligvis, at de meget gerne må se på alt det, der foregår, men det skal ALTID være på sikker afstand fra ydersiden af indhegningen og ind.

Nu har vi fået alle de godkendte sikkerhedsforanstaltninger helt på plads, og entreprenørmaskinerne har sat skovlene i munden. Vi glæder os til et godt og trygt samarbejde med Åbyhøj Idrætscenter og Gammelgaardsskolen, og ser frem til at vi i sommeren 2025 kan aflevere nye og spændende idrætsfaciliteter til alle i hele Åbyhøj.

Læs også om andre byggeprojekter, hvor vi har haft ekstra stort fokus på børn og sikkerhed fx til Solrød Idrætscenter, der ligger midt mellem Uglegårdskolen og Børnenes Idrætshus Børnehave eller Brøndby Strands Gymnastikforening ved Brøndby Strand Skole.